กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว เข้าร่วม กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเสน่ห์ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP บนมาตรฐานสินค้าพรีเมี่ยม และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ผู้สนใจอย่ารอช้า...รีบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  เปิดเผยว่า ในปี 2560-2561 กรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผลิตภัณฑ์ OTOP กับช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อพร้อมเป็น SMART Trader รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรระดับ 3-5 ดาว โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้ก้าวต่อไปสู่การเป็น OTOP Select ที่ผ่านการคัดสรรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งจะช่วยสร้างเสน่ห์ให้ผลิตภัณฑNโดดเด่นในสายตาชาวต่างชาติ อีกทั้งยังปรับภาพลักษณ์จากสินค้าท้องถิ่นไปสู่สินค้าที่กลายเป็นที่ต้องการในตลาดระดับโลก โดยจะมีผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับคืนมาสู่การเป็นสินค้าที่ได้ยอมรับในคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคงอธิบดี กล่าวต่อว่า "ในปี 2562 กรมฯ กำหนดคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านการผลิตและการตลาด เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค.62 โดยผู้สนใจที่อยู่ในต่างจังหวัด สามารถยื่นสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนในกรุงเทพมหานคร ติดต่อขอรับข้อมูลและสมัครได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 2,000 ราย แยกเป็น 4 ประเภทคือ กินดี (Eat well) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, อยู่ดี (Live well) ได้แก่ ของใช้ ของที่ระลึก, สวยดี (Look well) ได้แก่ ครีมบำรุง ผลิตภัณฑ์สปา และดูดี (Dress well) ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ จากนั้นจะจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ คัดสรร OTOP Select 2019" ในระหว่างวันที่ 11-14 มิ.ย.62 ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ OTOP จากภาครัฐและเอกชนจะทำการคัดสรรผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ศักยภาพด้านการผลิต และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดและจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดสรรในวันที่ 25-26 มิ.ย.65 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ต่อไป"
"กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของตนเอง สำหรับผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น OTOP Select ในครั้งนี้จะได้รับโอกาสในการเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นและสามารถนำผลิตภัณฑ์ขึ้นไปวางจำหน่ายในห้าง Modern Trade เพราะกรมฯ ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (Trader/Buyer) มาช่วยพัฒนาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคควบคู่กับการขยายช่องทางการตลาด รวมไปถึงสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความนิยมในสินค้าท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่งคั่งในชุมชนต่อไป" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุดปี 2560 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรเป็น OTOP Select จากทั่วประเทศ จำนวน 1,253 ราย แบ่งเป็น ภาคกลาง 459 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 332 ราย ภาคเหนือ 297 ราย และภาคใต้ 165 ราย และในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ บุคคลธรรมดา 591 ราย กลุ่ม 346 ราย วิสาหกิจ 155 ราย บริษัท 97 ราย สหกรณ์ 31 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 31 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญ 2 ราย