พลังงานเลื่อนให้ส่วนค่าค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 3 บาทต่อลิตร จากที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เหตุรอข้อสรุปจากกระทรวงการคลังและแหล่งเงินที่จะใช้ในการอุดหนุนส่วนต่าง ขณะที่กบง. มีมติลดราคาดีเซลบี 20 ให้ต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาทต่อลิตร หวังจูงใจผู้ประกอบการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นันธิกา ทังสุพานิช ระบุ มาตรการช่วยเหลือมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 40,000 ทั่วประเทศ โดยให้ส่วนลดค่าน้ำมัน 3 บาทต่อลิตร ยังไม่สามารถเริ่มได้ตามกำหนด คือวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพราะต้องรอข้อสรุปจากกระทรวงการคลังว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไร โดยสัปดาห์หน้าจะนัดประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วที่สุด 

ขณะเดียวยังติดปัญหาเรื่องเงินอุดหนุนส่วนลด 3 บาทว่าจะมาจากแหล่งใด ซึ่งเดิมจะมาจากความสมัครใจของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพราะยังไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนน้ำมันได้ ต้องรอการแก้ไขพ.ร.บ.กองทุนฯก่อน ส่วนรูปแบบการใช้มาตรการส่วนลดคงต้องเปลี่ยนไปแน่นอน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปในขณะนี้ว่าจะเปลี่ยนไปในรูปแบบใด 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ยังบอกอีกว่า จากมาตรการสนับสนุนน้ำมันดีเซล บี 20 ซึ่งราคาต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร แต่การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลบี 20 ในช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 10,000 บาทต่อคัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. จึงอนุมัติมาตรการจูงใจระยะสั้น โดยให้ลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลบี 20 ให้ถูกกว่าดีเซลทั่วไปเป็น 5 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะช่วยให้มีการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 31,303 ตัน