เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำลังรุกธุรกิจบริการสุขภาพในตลาดโลก จนทำให้ปัจจุบันธุรกิจบริการสุขภาพทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาการให้บริการ ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

      
ปัจจุบันในวงการแพทย์มีการใช้หุ่นยนต์ในหลากหลายกระบวนการทั้งด้านการบริบาล การรักษา หรือ แม้แต่การ "ผ่าตัด" ในปัจจุบันหุ่นยนต์ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมมีความแม่นยำ สามารถช่วยลดความผิดพลาดและปลอดภัยสูง และยังช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและค่าใช้จ่ายที่ลดลงโดยภายใต้แนวคิดการให้บริการและการรักษาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ยกระดับคุณภาพในด้านศัลยแพทย์ทำการผ่าตัด และให้บริการทางการแพทย์ต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด ซึ่งถือเป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง มาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริบาลทางการแพทย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา     

ล่าสุดบำรุงราษฎร์ยังได้ก้าวสู่อีกขั้นของการให้บริการทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ยุคสังคมผู้สูงวัย เมื่อโรงพยาบาลมีการนำนวัตกรรมแขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้สำหรับแนวทางการรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ไทยอีกระดับ ด้วยการนำเทคโนโลยีทั้งด้านฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ และซอฟต์แวร์ ความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์มาวางแผนและทำงานร่วมกัน      

"ในอนาคต การใช้หุ่นยนต์จะแพร่หลายในวงกว้าง และจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์มากยิ่งขึ้น ในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดกว่า 37 ปีของการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการยกระดับบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ทั้งในด้านนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน เพื่อให้ทันกับภาวการณ์อยู่ตลอดเวลา โรงพยาบาลจึงไม่หยุดเพียงแค่นี้ แต่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษา โดยยึดมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก และใช้ความชำนาญของแพทย์ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มาช่วยยกระดับการรักษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อส่งมอบผลลัพธ์การรักษาเชิงบวกและประสบการณ์การรักษาที่น่าประทับใจให้แก่ผู้ป่วยของเราทุกคน" รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าว     

ย้ำภาพผู้นำ Healthcare 4.0 บำรุงราษฎร์เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกสันหลังตัวล่าสุด

      

นพ.สมศักดิ์ยังเอ่ยต่อว่า แนวโน้มของผู้เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งจัดเป็นโรคแห่งการเสื่อมตามสภาพร่างกายตามอายุที่มากขึ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 80-90% ในการเสื่อมของกระดูกสันหลัง ซึ่งจากวิทยาการที่ก้าวหน้าด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้คนมีอายุยืนนานมากขึ้น ทำให้ยิ่งพบอาการเสื่อมของกระดูกสันหลังสูงขึ้นเช่นกัน โดยยังสามารถพบในกลุ่มผู้มีอายุน้อยด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือน้ำหนักตัวที่มากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมของกระดูกสันหลังซึ่งการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยการใช้เทคนิคใส่สกรูยึดกระดูกสันหลัง แบบแผลเล็กเจ็บน้อย (Minimal invasive surgery) เริ่มนำมาใช้ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งแต่ปี 2556 โดยเริ่มจากการ X ray แบบ 2 มิติ และพัฒนามาใช้ O Arm Navigator มีผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 600 ราย เมื่อเห็นว่าเทคโนโลยีนี้ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและผลการรักษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากวงการแพทย์และจากกลุ่มผู้ป่วย     

ย้ำภาพผู้นำ Healthcare 4.0 บำรุงราษฎร์เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกสันหลังตัวล่าสุด

     

ในการนำเทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์กำหนดพิกัด มาช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง มีจุดเด่นคือการกำหนดพิกัดอย่างแม่นยำโดยศัลยแพทย์เป็นผู้วางแผนตำแหน่ง และทิศทางของการใส่สกรู นอกจากนี้ แขนกลหุ่นยนต์นี้สามารถงอ หมุน และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทุกทิศทาง ซึ่งช่วยลดเวลาในการผ่าตัดลง อีกทั้งศัลยแพทย์ยังสามารถมองเห็นภาพจากมอนิเตอร์แบบ 3 มิติ ขณะที่ทำได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากการผ่าตัดเนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก จึงเกิดความบอบช้ำของแผลผ่าตัดน้อย นับเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมการทำงานของศัลยแพทย์ ทำให้ศัลยแพทย์มีเวลาใส่ใจในส่วนที่ละเอียดอ่อนของการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ดียิ่งขึ้น เช่น การผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาท และทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น     

นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ยังช่วยในการวางแผนก่อนการผ่าตัดได้อย่างดี ทำให้ทีมศัลยแพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดกระดูกสันหลังของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนการผ่าตัดจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ปลอดภัย และผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ป่วยอย่างไรก็ตาม การผ่าตัดไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่แขนกลหุ่นยนต์ที่ล็อกพิกัด ซึ่งช่วยทำหน้าที่หาตำแหน่งและทิศทางที่ปลอดภัยในการใส่สกรูเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ในการใส่สกรูอย่างปลอดภัยอีกด้วย

       

ย้ำภาพผู้นำ Healthcare 4.0 บำรุงราษฎร์เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกสันหลังตัวล่าสุด

การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยแขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ถือเป็นแนวทางการรักษาหนึ่งในหลายวิธีที่จะรักษาอาการปวดหลัง ซึ่งแพทย์จะให้คำแนะนำตามอาการและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ตลอดจนสาเหตุของอาการปวดหลัง ตั้งแต่การรักษาด้วยยา จนถึงการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดนั้นก็มีการผ่าตัดหลายวิธีเช่นกัน ทั้งนี้จะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสมที่สุด     

รศ.นพ.สมศักดิ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในกระบวนการบริบาลดูแลและรักษามาต่อเนื่อง อาทิ หุ่นยนต์จัดยาสำหรับผู้ป่วยในปี 2551 และปี 2556 ได้นำแขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมมาช่วยศัลยแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาล ฯ ได้นำหุ่นยนต์ Da Vinci เพื่อใช้ในการผ่าตัดรักษามะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology) โดยเฉพาะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากที่ให้ผลดีขึ้น การผ่าตัดทางนรีเวช ศัลยกรรมระบบช่องท้อง ศัลยกรรมระบบทั่วไป ซึ่งยังสามารถพัฒนาไปใช้ในการผ่าตัดโรคอื่นๆ ได้ด้วย อาทิ การตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น     

ซึ่งจากความมุ่งมั่นพัฒนาและทุ่มเทในการบริบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ได้รับการยกย่องจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมอบรางวัลความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  จำนวนกว่า 13 รางวัล ในช่วงระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคือ รางวัลผู้ให้บริการด้านออร์โธปิดิกส์แห่งปี 2561 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Orthopaedic Service Provider of the Year in Asia Pacific) โดยนิตยสาร Global Health and Travel รวมถึงรางวัลโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย 2561 (Most Trusted Hospital 2018 Thailand) ของ Thai Business Excellence Award 2018 โดยนิตยสาร South East Asia News, รางวัลโรงพยาบาลแห่งปีด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific), รางวัล Smart Hospital of the Year in Asia Pacific, และรางวัลโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกหลายรางวัล ล่าสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Hospital of the Year Thailand โดยนิตยสาร Healthcare Asia อีกด้วย