ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังถูกพายุฤดูร้อนถล่มอย่างหนักในหลายภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุฤดูร้อน ดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"8 วิธี" เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุฤดูร้อน!

1.ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ติดตั้งภายในอาคารและบริเวณกลางแจ้งหรือนอกตัวอาคารบ้านเรือน


2.ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์ วิทยุ และป้ายโฆษณาต่างๆเพื่อป้องกันการโค่นล้ม


3.ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้า


4.เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อนและยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน


5.เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวในขณะที่มีพายุฝน เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ (นอกจากกรณีฉุกเฉิน)


6.อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า


7.อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า


8.หากประสบเหตุวาตภัย ให้รีบปิดเบรกเกอร์เมนใหญ่หรือปลดคัทเอาท์สวิตช์ทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

"8 วิธี" เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุฤดูร้อน!