ที่ประชุม ครม.อนุมัติแผนช่วยน้ำท่วม พักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร คาดใช้งบประมาณเพิ่ม 859 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/2560 เพิ่มเติม โดยให้เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ เป็น 260,389 ราย จากเดิม 212,850 ราย โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในโครงการดังกล่าวร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 2 ปี คาดว่าจะเพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 859 ล้านบาท