บรรยากาศกาศที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนไปยืนรอต่อแถวเพื่อรอฝากเงินอย่างคึกคัก เนื่องจากว่า 31 ตุลาคม ถือวันออมแห่งชาติ โดยปีนี้ธนาคารจัดงานภายใต้แนวคิด สืบสานการออม ตามรอยพระราชา ประชาชนที่ฝากเงิน หรือเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารออมสินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป วันนี้จะได้รับเป็นกระปุกออมสินที่ระลึก พิมพ์ตราสัญลักษณ์วันออมแห่งชาติ ปี 2560 คนละ1ใบต่อ1บัญชีเงินฝาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย เปิดเผยถึงสถานการณ์การออมของประเทศในขณะนี้  ภาพรวมมีการฝากกับธนาคารพาณิชย์10 ล้านล้านบาท ธนาคารของรัฐ 5 ล้านล้านบาท คิดเป็นเงินออมรวม 20 ล้านล้านบาท สัดส่วนเพิ่ม 3-4% ต่อปี ถือว่าไม่เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากรายได้ประชาชนคงที่
โดยผู้มีรายได้น้อยได้มีการออมอยู่ที่ 55% เฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือนสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ มีสภาพคล่องอยู่ที่3-4ล้านล้านบาท มั่นใจได้ว่าเงินออมยังคงเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ  
สำหรับปีที่ผ่านมา มีผู้มาฝากเงินในวันออมประมาณ 622,000 คน เป็นเงินฝากรวมที่13,600 ล้านบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาออมเพิ่มมากขึ้น