"ตามที่รัฐบาลได้มีมติให้มีการบรรพชา อุปสมบท เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยการศึกษาและปฎิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม บรรพชา อุปสมบท ในส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เวลา 11.00 น. วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 คุณสรัลรัศมิ์ เตชะจิรสิน ผู้บริหาร " วิภาวดีพาเลซ " สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรอง สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพ ได้นิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร นำโดยท่านพระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร เจ้าคณะกรุงเทพฯ -สมุทรปราการ (ธรรมยุติ) และพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งได้เข้ารับการอุปสมบทผ่านโครงการของ มหาวิทยาลัธุรกิจบัณฑิตย์ บรรพชา อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙ภายในพิธี มีข้าราชการหลายภาคส่วน ญาติสนิทมิตรสหาย ชาวชุมชนในเขตหลักสี่ และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงนางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระสงฆ์ ในครั้งนี้ด้วย

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙


โครงการบรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙

ผู้บริหารวิภาวดีพาเลซ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลคณะพระภิกษุสงฆ์ บรรพชาถวายในหลวง ร.๙