ผลสำรวจเอ็ตด้าระบุตลาดอี-คอมเมิร์ซไทยปี 60 มีมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท ขยายตัวเกือบ 10% โดยค้าปลีกและค้าส่ง เป็นกลุ่มที่มีมูลค่ามากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผอ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอ็ตด้า สุรางคนา วายุภาพ ระบุ ผลสำรวจมูลค่าตลาดอี-คอมเมิร์ซไทยพบว่ามียอดการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์เติบโตต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าอี-คอมเมิร์ซในปีนี้จะมีมูลค่ารวม 2,812,592 ล้านบาท เติบโต 9.86% จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 2,560,103 ล้านบาท

โดยกลุ่มที่มีมูลค่ามากที่สุดยังคงเป็นอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มูลค่า 869,618 ล้านบาท รองลงมาคือการให้บริการที่พัก 658,131 ล้านบาท ส่วนผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปีนี้ พบว่ากลุ่มเจน วาย เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุดเฉลี่ย 7.12 ชั่วโมงต่อวัน และเพิ่มเป็น 7.36 ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันหยุด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด