เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเปิดพิธีทำลายสินค้าปศุสัตว์ประเภทอาหารสัตว์ที่มีสารกลุ่มเมลามีนปนเปื้อน จำนวน 60,000 กิโลกรัม ด้วยการเผาทำลายที่ปศุสัตว์ปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สารีกันยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ตามที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้ตรวจพบกรดซัยยานูริก ซึ่งเป็นสารในกลุ่มเมลามีน ผสมในอาหารสัตว์ ประเภทเครื่องในปลาหมึกแห้งที่ขออนุญาตนำเข้าจากประเทศเวียดนาม โดยตรวจพบจำนวน 3 ครั้ง ปริมาณรวม 60,000 กิโลกรัม ทางด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทำการอายัดอาหารสัตว์ดังกล่าวทั้งหมดทันทีและนำมาเผาทำลาย สารดังกล่าวเป็นวัตถุต้องห้าม ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ หากกรมปศุสัตว์ตรวจพบว่า มีการนำเข้าอาหารสัตว์ ที่มีส่วนผสมของสารกลุ่มเมลามีนอีก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในการจับกุมอายัดอาหารครั้งนี้มีมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ามาตรการของกรมปศุสัตว์ จะควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ให้ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเพื่อให้ประชาชนลดความตื่นตระหนก สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีเจ้าหน้าที่ลงสุ่มตรวจหาสารเมลามีนจากอาหารสัตว์ น้ำนมดิบ ของผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline