สายพระเนตรด้านการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สามารถสร้างอาชีพและสุขภาพที่ดีแก่ปวงชนชาวไทย ส่วนจะเป็นยังไงนั้น ติดตามกับคุณอภิบาล ว่องวงษ์รักษ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline