กระทรวงพาณิชย์ เข้มงวดตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนำเข้า-ส่งออก รักษาระดับราคา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดวงพร รอดพยาธิ์ บอกว่า กรมการค้าต่างประเทศมีนโยบายเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนำเข้าและส่งออก เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้า รวมถึงการปลอมปนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและส่งออกไป
ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการเข้มงวดคุณภาพผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปลอมปน มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สำหรับการส่งออกมันสำปะหลังปี 57 มีปริมาณ 11.19 ล้านตัน มูลค่า 3,556 ล้านเหรียญสหรัฐ และช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกได้ 9.05 ล้านตัน มูลค่า 2,708 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.71 %