พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมว่า มีมติให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายพ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภากับพวก ตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจส่งเรื่องให้ปปง.ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและรายงานข้อเท็จจริงในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เนื่องจากมีการกระทำเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามมาตรา3 (5)ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพ.ต.ต.ปรากรมกับพวกอาจได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด


จากการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าพ.ต.ต.ปรากรมกับพวกมีพฤติการณ์ร่วมกันอันเชิญการ์ดทรงขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมไบค์ฟอร์มัม(bike for mom)ไปมอบให้กับบุคคลต่างๆโดยแสดงให้ปรากฏทางคำพูดปละการกระทำในเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้แทนพระองค์ทั้งที่ไม่เป็นความจริง โดยผู้ต้องหาไม่ได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอัญเชิญการ์ดทรงขอบคุณแต่ร่วมกับผู้ต้องหารายอื่นกระทำการเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีตำแหน่งหน้าที่นั้นเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจึงมีพฤติการณ์เป็นเจ้าพนักงานรัฐปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเลขาธิการปปง.กล่าว