เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยข้อมูล พบ สสส.ใช้เงินที่ได้รับการอุดหนุนผิดวัตถุประสงค์ 17 โครงการ เป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท โดย 17 โครงการที่ สตง.ออกมาเปิดเผยว่า สสส.ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ อาทิ โครงการสวดมนต์ข้ามปี 33 ล้านบาท, โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน 17.7 ล้านบาทโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 16.3 ล้านบาทโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด 17.9 ล้านบาท
ขณะที่วานนี้ "พล.อ.ไพบูลย์" เผยที่ประชุมร่วม ศอตช.-สสส. มีมติให้ปรับแก้กฎหมายกองทุน สสส. 3 มาตรา หลังรักษาการผู้จัดการกองทุน สสส.เข้าให้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยประเด็นของ พ.ร.บ.สสส.ที่มีมติให้แก้ไข ได้แก่ นิยามคำว่าสุขภาพ การนำส่งรายได้ และ ที่มาของบอร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบของ สสส.มีรายละเอียดอย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องหรือไม่ เราไปติดตามกับผู้สื่อข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้กันครับ