หลายปีที่ผ่านมากลุ่ม LGBT ก็ได้เคลื่อนไหวผลักดันกฏหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิ LGBT ในบางประเทศประสบความสำเร็จในการกำหนดสิทธิของตัวเองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ และบางประเทศก็ได้สิทธิก้าวหน้าหลายอย่าง รวมถึงการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน

ความพยายามของกลุ่ม LGBT ที่ผลักดันสิทธิแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ประสบความสำเร็จแล้วใน 18 ประเทศ ประเทศที่น่าสนใจ มีเช่น ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ที่ออกกฎหมายให้เพศเดียวกันแต่งงานได้เมื่อปี 2001 ประเทศ สเปน ให้สิทธิ์ในปี 2005 แอฟริกาใต้ ให้สิทธิ์ในปี 2005 ประเทศนอร์เวย์และสวีเดนให้สิทธิ์ในปี 2008 เหมือนกัน ต่อมาคือประเทศ ไอซ์แลนด์ ให้สิทธิ์ในปี 2010 ในวันที่มีกฏหมายประกาศใช้วันแรก นายกรัฐมนตรีหญิงได้แต่งงานกับคนรักสาวด้วย
อังกฤษและเวลส์ ให้สิทธิ์ในปี 2014 และล่าสุด ประเทศสหรัฐฯ ให้สิทธิ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยกลายเป็นกระแสที่โลกโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีรุ่งเพื่อร่วมแสดงความดีใจและสนับสนุนกับปรากฏการณ์นี้
สำหรับประเทศไทย ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่า หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่ให้สิทธิสมรสของคนเพศเดียวกันแล้ว กลุ่ม LGBT ในไทยจะสามารถผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่จะเปิดช่องให้ความฝันของพวกเขาได้หรือไม่