เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วานนี้ พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดิน โครงการคีรีมายา รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เพื่อตรวจสอบ ที่ดินกว่า 600 ไร่ที่มีการออกโฉนดทับที ส.ป.ก. และยังตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งในส่วนของกรมที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ซึ่งร่วมมือกันการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในที่ดินหลายแปลง รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามกับ สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผู้ช่วยบรรณาธิการเนชั่นทีวี