นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าปตท. จะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจีภาคการขนส่งหน้าสถานีบริการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พร้อมเตรียมแผนการสำรองและการขนส่งน้ำมัน LPG และ NGV เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ทั้งนี้ ปตท. วางแผนให้คลังน้ำมันของ ปตท. ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำรองน้ำมันอย่างเต็มที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงหยุดปีใหม่ และเพิ่มปริมาณรถขนส่งน้ำมัน เพื่อจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน คาดว่าจะมีการใช้น้ำมันมากกว่าปกติ โดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่อยู่บนเส้นทางสายหลัก และมีการท่องเที่ยวหนาแน่น เช่น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.เชียงคาน จ.เลย และเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในช่วงวันหยุดยาว ปตท. จึงได้ให้สถานีบริการ NGV ปรับเวลาขนส่งก๊าซให้เร็วขึ้น โดยเน้นเขตกรุงเทพและปริมณฑลตามช่วงเวลาเดินทางขาไปและขากลับ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมี NGV ใช้เพียงพอตลอดการเดินทาง