รายการ ข่าวข้นคนเนชั่น ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ช่วงที่3

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1. สรรพากรแจ้งเก็บใบเสร็จซื้อแพคเกจทัวร์ทั่วไทย - ค่าที่พักหักภาษี
2. พิษณุโลก - ภูหินร่องกล้า 0 องศา มีแม่คะนิ้ง
3. พิจิตร - ชาวพิจิตรต้องห่มผ้าชมลิเก
4. สกลนคร - ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว