ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562.

ข่าวในพระราชสำนักวันนี้

18 พ.ย. 2562
9.2K 1.7K
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า
ข่าวในพระราชสำนัก
15 พ.ย. 2562
511 115
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ข่าวในพระราชสำนัก
12 พ.ย. 2562
3.0K 22
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ข่าวในพระราชสำนัก
12 พ.ย. 2562
553 18
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี ด้วยหัวใจ
ข่าวในพระราชสำนัก
11 พ.ย. 2562
496 24
วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีใจความระบุไว้ว่า...
ข่าวในพระราชสำนัก
6 พ.ย. 2562
1.4K 11
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ [ 3 ฉบับ : จำนวน ๑๐ ราย]
ข่าวในพระราชสำนัก
6 พ.ย. 2562
290 18
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต
ข่าวในพระราชสำนัก
5 พ.ย. 2562
576 9
วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงถวายผ้ากฐิน ณ วัดศรีเกษตราราม ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ข่าวในพระราชสำนัก
1 พ.ย. 2562
951 16
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(1 พฤศจิกายน 2562) เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 11 ราย
ข่าวในพระราชสำนัก
29 ต.ค. 2562
3.3K 26
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(29 ต.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายกิตดนัย ธรมธัช ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุดพ้นจากตำแหน่ง
ข่าวในพระราชสำนัก
28 ต.ค. 2562
119 7
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก
ข่าวในพระราชสำนัก
27 ต.ค. 2562
375 58
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "จับมือกันร่วมสร้างสรรค์สังคม : Create a Better Society" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข่าวในพระราชสำนัก
27 ต.ค. 2562
71 10
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย
ข่าวในพระราชสำนัก
26 ต.ค. 2562
1.2K 41
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพร้อมด้วย กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก "โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์" ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ข่าวในพระราชสำนัก
25 ต.ค. 2562
8.5K 79
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ (เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62)
ข่าวในพระราชสำนัก
23 ต.ค. 2562
621 43
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต(เมื่อวันที่23ต.ค.62)
ข่าวในพระราชสำนัก
23 ต.ค. 2562
312 46
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระอาการประชวร "กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอทแล้ว พระอาการเจ็บพระนาภี ลดลงมาก เสวยพระกระยาหารได้ เสด็จฯกลับไปประทับวังสระปทุม
โหลดเพิ่มเติม

เจาะประเด็นร้อน ดูทั้งหมด

18 พ.ย. 2562
1.3K 7
รายการ "เรื่องลับมาก (NO CENSOR)" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.55 - 14.50 น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 วันนี้ (18 พ.ย.) พิธีกรสาว "ทิวาพร เทศทิศ" มาทำหน้าที่แทน "ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี" ได้เปิดใจสัมภาษณ์ "ซาบีฮ่า เกลี้ยงแสนเมือง" แม่ด.ญ.ที่เสียชีวิต และ "เมวิกา ทิพย์พระเนตร" พี่สาวด.ญ.ที่เสียชีวิต

แนะนำจาก บก. ดูทั้งหมด

18 พ.ย. 2562
9.2K 1.7K
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า