ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พังงาส่ง "สับปะรดภูงา" 3.2 ตัน ไปแลก "ข้าวสาร" ชาวยโสธร

2.14K 898

จังหวัดพังงาเตรียมส่ง สับปะรดภูงา จำนวน 3.2 ตัน ขึ้นเครื่อง C-130 เข้าร่วมโครงการปลาทะเลแลกข้าวสารกับชาวยโสธร หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด19 ทำผลผลิตประสบปัญหาด้านการตลาด

วันที่ 19 เม.ย. 2563 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ ม.4 บ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมผลผลิตสับปะรด เพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน (Barter trade) ของกลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธ์จังหวัดพังงากับเครือข่ายทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

การนำสับปะรดภูงาของเกษตรกรจำนวน 3,200 ก.ก. เข้าร่วมกิจกรรม อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ผลผลิตสับปะรดภูงาประสบปัญหาด้านการตลาด เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ราคาตกต่ำ ซึ่งจังหวัดพังงาได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน.

.

.


ทั้งนี้ ได้ดำเนินการโดยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการขนส่งสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภคต่างจังหวัด การประสานงานเครือข่ายผู้รับซื้อจากแหล่งต่างๆ การรวบรวมผลผลิตของ สกต.เพื่อกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวพังงาช่วยซื้อสับปะรดของเกษตรกร.

.

ตลอดจนการเปิดจุดจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา จนถึงปัจจุบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลผลิตที่จะออกทั้งหมดในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดในรอบปี.

.

.

เรื่องโดย อโนทัย งานดี | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend