ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563.

อ้าง! โควิด-19 ไม่ใช่ "สาธารณภัย" แล้วใครจะช่วยชาวบ้าน

2.3K 25
อ้าง! โควิด-19 ไม่ใช่ สาธารณภัย แล้วใครจะช่วยชาวบ้าน

มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองชองกระทรวงมหาดไทยที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้ทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ อปท.ทั่วประเทศ ว่า โควิดไม่ใช่ "สาธารณภัย" จึงวางหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณของ อปท.เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเรื่องนี้ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล หรือ VCS ของกระทรวง เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมานี้เอง โดยมีรองปลัดกระทรวงท่านหนึ่งเป็นประธาน  และให้มีการโหลดเอกสารแนบในเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย 

ข้อสรุปมีอยู่ 9 ข้อ จุดพีคอยู่ตรงนี้  ข้อ 2 มหาดไทยมองว่า โควิด-19 ยังไม่ถือเป็นสาธารณภัยตามบทนิยามของระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.  ฉะนั้นหาก อปท.จำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนในเรื่องถุงยังชีพ กรณีมีการสั่งปิดหมู่บ้าน ต้องนำระเบียบข้ออื่นมาปรับใช้ 

โดยมีแนวปฏิบัติคือ ให้ประชาชนมาลงทะเบียนเสียก่อน และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อประกาศใน 15 วัน  โดยในระหว่างที่มีประกาศนี้  อปท. สามารถจัดหาถุงยังชีพได้ แต่จะแจกจ่ายได้เมื่อครบ 15 วัน  พูดง่ายๆ คือให้รอ 15 วันก่อน  ทำให้เกิดคำถามว่าถ้าบ้านไหนพ่อแม่ติดโควิด แล้วลูกยังเล็ก จะอยู่อย่างไร เพราะต้องรอ 15 วัน 

นอกจากนั้นมีข้อ 8 อปท.ใช้ "งบกลาง" หรือสำรองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยไม่ได้ เนื่องจากโควิด-19 ไม่ใช่กรณีเกิดสาธารณภัย แต่ถ้าไม่มีงบ ให้โอนจากงบกลางไปตั้งเป็นรายจายใหม่ในการช่วยเหลือประชาชน 

ข้อนี้สำคัญ ผู้บริหาร อปท.บอกว่า การจะตั้งงบใหม่ต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่นก่อน ซึ่งทำให้เสียทั้งเวลา และเสี่ยงโควิด 

ปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เสียงบ่นจาก อปท. เท่านั้น  แต่ "นักรัองเรียนชื่อดัง" อย่าง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ก็ออกมาช่วยโวยด้วย โดยยกนิยามของคำว่า "สาธารณภัย" ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ที่เขียนไว้ในมาตรา 4 ว่า หมายความรวมถึง "โรคระบาดในมนุษย์" อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนด้วย 

ขณะที่ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ก็ได้บัญญัติคำว่า "ภัยพิบัติ" ให้หมายความว่า  "สาธารณภัย" อันได้แก่ ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ด้วย 

นายศรีสุวรรณ มองว่า การตีความแบบนี้ของมหาดไทย ทำให้ อปท.ไม่สามารถใช้งบกลางมาช่วยเหลือประชาชนได้ ซึ่งอาจเป็นความพยายามกีดกัน อปท. เพื่อที่ตัวเองจะได้แย่งซีนสร้างผลงาน โดยมีชาวบ้านเป็นตัวประกันหรือไม่ จึงขอเรียกร้องให้นายกฯและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เร่งแก้ไขประเด็นนี้ด้วย 

อาชีพเดียวกัน มีทั้งได้-ไม่ได้ "เราไม่ทิ้งกัน" เงินเยียวยา 5000 บาท

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend