ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ดีเอสไอ โว "ปกป้องผลประโยชน์รัฐ 6 แสนล้าน"

39 0
ดีเอสไอ โว ปกป้องผลประโยชน์รัฐ 6 แสนล้าน

ดีเอสไองัดผลงาน 16 ปี โชว์สอบสวนคดีแล้วเสร็จเกือบ 2,500 คดี ใช้งบฯปีละพันล้าน แต่ปกป้องผลประโยชน์รัฐได้เกือบ 6 แสนล้าน ลั่นปีที่ 17 เดินหน้าต่อต้านทุจริต

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) -3 ต.ค.62 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการดีเอสไอกว่า 1,000 คน ร่วมกันปฏิญาณตน "ข้าราชการ ดีเอสไอไร้ทุจริต" พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 17

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา ดีเอสไอเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งด้านการบริหารราชการ การปฏิรูปและปรับปรุงกฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และระบบวิธีการปฏิบัติงาน ภายใต้บริบทแวดล้อมทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ดีเอสไอเป็นองค์การที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุกด้าน ในภารกิจด้านสอบสวน ดีเอสไอดำเนินคดีพิเศษไปแล้วถึง 2,654 คดี สอบสวนเสร็จแล้ว 2,497 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 157 คดี นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ ถึง 3,053 เรื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว 2,918 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 135 เรื่อง และยังคงเดินหน้า ทำคดีสำคัญต่างๆ ในทุกกลุ่มคดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ เฉพาะในปีนี้ สามารถรักษาผลประโยชน์ให้รัฐกว่า 50,000 ล้านบาท

และคดีล่าสุด ศาลมีคำสั่งให้ เพิกถอนพื้นที่ที่นายทุนบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ตจำนวน 93 ไร่ ได้เงินคืนรัฐประมาณ 800 ล้านบาท

ทั้งนี้ ดีเอสไอได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมที่รับไว้ดำเนินการเป็น 4 กลุ่มคดี ดังนี้ 

1 ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชญากรรมด้านการเงิน การธนาคาร การภาษีอากร การฟอกเงิน การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การคลัง กลุ่มนี้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 803 คดี 

2 ด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มนี้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 528 คดี

3 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มนี้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 373 คดี 

และ 4 ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ ได้แก่ อาชญากรรมที่เป็นความผิดข้ามชาติ องค์กรอาชญากรรม การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงประเทศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาชญากรรมพิเศษอื่น ๆ กลุ่มนี้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 950 คดี

สำหรับคดีพิเศษที่ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น เมื่อนำมาคำนวณมูลค่าความเสียหาย/ผลประโยชน์ที่ปกป้อง รักษา เรียกคืนให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชนแล้ว มีมูลค่าถึง 599,425,112,300.49 ล้านบาท ในขณะที่ แต่ละปี กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาทเศษ เท่านั้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์