ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร" เป็น อธิบดีกรมมหาดเล็ก 904

3.32K 146
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร เป็น อธิบดีกรมมหาดเล็ก 904

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร เป็น อธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 และมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 18 ของพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร เป็น อธิบดีกรมมหาดเล็ก 904

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์