svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ท่องเที่ยว

ชวนเที่ยวพิษณุโลก ชมโบราณวัตถุล้ำค่า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช (มีคลิป)

ชวนชมโบราณวัตถุล้ำค่า พุทธศรัทธา ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช ร่วมย้อนอดีตกาลโบราณคดีและประวัติศาสตร์พิษณุโลก เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

21 มิถุนายน 2567 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช ตั้งอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับ "พระพุทธชินราช" และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นสิ่งของที่ผู้มีศรัทธานำมาถวายแด่พระพุทธชินราชเป็นพุทธบูชา ทั้งพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนทั่วไป 

ภายในห้องจัดแสดงแบ่งเป็น 9 โซน ย้อนอดีตกาลโบราณคดีและประวัติศาสตร์พิษณุโลก ความสำคัญขององค์พระพุทธชินราช การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลก ไปจนถึงส่วนจัดแสดงพุทธบูชาสังวาลประดับองค์พระพุทธชินราช และสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบโบราณ ซึ่งพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช เพื่อแสดงถึงความสำคัญและความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธชินราชของพระมหากษัตริย์ไทย

ชวนเที่ยวพิษณุโลก ชมโบราณวัตถุล้ำค่า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช (มีคลิป)
ชวนเที่ยวพิษณุโลก ชมโบราณวัตถุล้ำค่า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช (มีคลิป)

นอกจากนี้ยังมี "ห้องแสดงพุทธพิมพปฏิมา" เป็นอีกไฮไลต์จัดแสดงพระพุทธรูปบุเงินบุทอง พระพุทธรูปแก้ว ที่ประชาชนถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช ซึ่งห้องนี้ทางวัดได้เปิดกำปั่นคลังเก็บพระพุทธรูปทองคำเก่าแก่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก บอกเลยว่าทองคำวาววับทั้งห้องจัดแสดงเลยทีเดียว 

 

ชวนเที่ยวพิษณุโลก ชมโบราณวัตถุล้ำค่า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช (มีคลิป)

สำหรับท่านใดที่อยากไปชมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช สามารถเดินทางมาได้ เข้าชมฟรี เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ชมคลิป


ชวนเที่ยวพิษณุโลก ชมโบราณวัตถุล้ำค่า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช (มีคลิป)

ชวนเที่ยวพิษณุโลก ชมโบราณวัตถุล้ำค่า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช (มีคลิป)
ชวนเที่ยวพิษณุโลก ชมโบราณวัตถุล้ำค่า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช (มีคลิป)