กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยรายชื่ออุทยานแห่งชาติ จำนวน 101 แห่ง ที่ผ่านมาตรฐาน SHA สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

24 พฤศจิกายน 2564 สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาต สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงรายชื่อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ จำนวน 101 แห่ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA “เที่ยวอุทยานแห่งชาติสุขใจ ปลอดภัยได้มาตรฐาน”  SHA เปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัยซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้สามารถตรวจสอบอุทยานแห่งชาติที่ได้รับ SHA เพิ่มเติม คลิกที่นี่

เช็กที่นี่ !! รายชื่ออุทยานแห่งชาติผ่านมาตรฐาน SHA

เช็กที่นี่ !! รายชื่ออุทยานแห่งชาติผ่านมาตรฐาน SHA

เช็กที่นี่ !! รายชื่ออุทยานแห่งชาติผ่านมาตรฐาน SHA