สตูล - ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดแหล่งท่องเที่ยวแบบโควิด ฟรีเซ็ตติ้ง นำร่อง 2 จุด เกาะหลีเป๊ะ - ล่องแก่งวังสายทอง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure : SOP)

10 ตุลาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจังหวัดสตูล จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวแบบโควิด ฟรีเซ็ตติ้ง (จัดสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความเสี่ยงเป็นแบบปราศจากโควิด) COVID - Free Setting
จำนวน 2 จุดด้วยกัน จุดแรก็คือ ปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวทางทะเล  จุดที่สองก็คือ ล่องแก่งวังสายทอง ซึ่งทั้ง 2 จุดนี้เป็นพื้นที่นำร่องโควิด ฟรีเซ็ตติ้ง (จัดสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความเสี่ยงเป็นแบบปราศจากโควิด) COVID - Free Setting

เปิดเกาะหลีเป๊ะ-ล่องแก่งวังสายทอง  นำร่องการท่องเที่ยว “ฟรีเซ็ตติ้ง”

โดยจัดมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure : SOP) เช่นการได้รับวัคซีน, ATK, เส้นทางการเดินทางว่าท่องเที่ยวได้อย่างไร ในส่วนของผู้ประกอบการก็จะต้องมีแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 

เปิดเกาะหลีเป๊ะ-ล่องแก่งวังสายทอง  นำร่องการท่องเที่ยว “ฟรีเซ็ตติ้ง” ส่วนเรื่องเรือจะต้องเข้าออกอย่างไร ซึ่งจะมีการควบคุมการเดินเรือ และเรือนั่งได้ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ ก่อนลงเรือทุกจะต้องคัดกรองเช่นคนที่ไม่มีวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็ต้องมีการตรวจ ATK เท่านั้นจึงจะสามารถลงเรือไปได้ และการตรวจ ATK ก็จะต้องตรวจมาจากต้นทางเท่านั้น
          

“จะไม่มีจุดรับบริการตรวจ ATK ที่ท่าเรือปากบารา ตรงนี้เน้นเลยว่าจะต้องเป็นการตรวจ ATK มาจากต้นทางที่คุณมาเท่านั้น การท่องเที่ยว การจองตั๋วเรือ การจองโรงแรม จะต้องเป็นการล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดคือแนวปฎิบัติในเบื้องต้นสำหรับเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2564” เปิดเกาะหลีเป๊ะ-ล่องแก่งวังสายทอง  นำร่องการท่องเที่ยว “ฟรีเซ็ตติ้ง” เปิดเกาะหลีเป๊ะ-ล่องแก่งวังสายทอง  นำร่องการท่องเที่ยว “ฟรีเซ็ตติ้ง”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวและว่า การดำเนินการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแบบโควิด ฟรีเซ็ตติ้ง (จัดสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความเสี่ยงเป็นแบบปราศจากโควิด) COVID - Free Setting ใน 2 จุด นั้น จังหวัดได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure : SOP)
         
“เหมือนกับศูนย์บัญชาการ ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ของเราย่อส่วนลงมา ทำหน้าที่คอยดูแล มอร์นิเตอร์ และแก้ปัญหาต่างๆ ส่วนอื่นๆ สำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่ก็ปกติใช้มาตรฐานของยูนิเวอร์แซล พรีเวนชั่น (Universal Prevention) หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล และคำสั่งจังหวัด” ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าว เปิดเกาะหลีเป๊ะ-ล่องแก่งวังสายทอง  นำร่องการท่องเที่ยว “ฟรีเซ็ตติ้ง” ข่าว โดย :

สมชาย สามารถ เนชั่นทีวี