ศูนย์ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูง 6 แห่ง ได้แก่ ป่าพรุไม้ขาว หาดบานาน่าบีชในทอน ซึ่งเป็นหาดลับ จุดชมวิวภูเขาบางเทา น้ำตกวังขี้อ้อน ป่าชายเลนคลองมุดง และน้ำตกอ่าวยน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หรือศูนย์ปฏิบัติการ Phuket sandbox นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ศักดิ์ศิรา เผื่ออ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรี กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตัวแทนกองทัพภาคที่ 4 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำท้องที่ ร่วมเข้าประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมแนวทางมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมจากเดิม ทั้งเส้นทางการท่องเที่ยว และเส้นทางการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงและสถานที่เสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำเพิ่มมากขึ้น

พลตำรวจตรี กฤษณ์  กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวว่าควรจะเพิ่มเติมความปลอดภัยด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มเติมมาตรฐานความปลอดภัยโดยการมอบหมายให้ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่เร่งสำรวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีมากกว่า 126 แห่ง

 

เบื้องต้นได้จัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเสี่ยง 25 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 6 แห่ง ได้แก่ ป่าพรุไม้ขาว หาดบานาน่าบีชในทอน ซึ่งเป็นหาดลับ จุดชมวิวภูเขาบางเทา น้ำตกวังขี้อ้อน ป่าชายเลนคลองมุดง และน้ำตกโตนอ่าวยน

ตร.เผย 6 จุดเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

ป่าพรุไม้ขาว

ตร.เผย 6 จุดเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

หาดบานาน่าบีชในทอน

ตร.เผย 6 จุดเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

จุดชมวิวเขาบางเทา

ตร.เผย 6 จุดเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

น้ำตกวังขี้อ้อน

ตร.เผย 6 จุดเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

ป่าชายเลนคลองมุดง

ตร.เผย 6 จุดเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

น้ำตกโตนอ่าวยน

ส่วนพื้นที่เสี่ยงระดับกลาง มีจำนวน 9 แห่ง และได้ให้ทางตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวลงสำรวจยังแหล่งพื้นที่เสี่ยงสูงทั้ง 6 แห่ง

จากนั้น จะนำเข้าประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการของทางจังหวัด เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเป็นพื้นที่ในการดูแลของท้องถิ่น ร่วมหารือกับภาคเอกชนและตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อนำข้อสรุปความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ หาแนวทางการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ต่อไป


พลตำรวจตรี ศักดิ์ศิรา เผื่ออ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้เร่งดำเนินการกำหนดมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าและออกจังหวัดภูเก็ต โดยเบื้องต้นจะนำ Application การลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะนำ Application www.gophuget.com กลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อเปิดให้ผู้ประสงค์เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบก่อนการอนุญาตให้ผ่านเข้าพื้นที่ พร้อมกับใช้วิธีตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน โดยการเสียบบัตร Smart Card เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูล หากเป็นบุคคลต้องคดีอาชญากรรมหรือบุคคลต้องสงสัยจะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาในพื้นที่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด