พระราชประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และงานสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศ เรื่องเล่าจากศิลปินแห่งชาติ อ.เสนอ นิลเดช สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรมไทยประเพณี และสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศ จาก รศ.สมคิด จิระทัศนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม ม.ศิลปากร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline