เขมราฐ แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี เมืองเก่าแก่ 200 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตรงข้าม คือ เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีการออกร้านขายของพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ของฝากที่ระลึกต่างๆ การแสดงศิลปะ ดนตรี รวมทั้งการจัดนิทรรศการภาพเก่าแก่ของอำเภอเขมราฐ โดยกำหนดจัดงานถนนคนเดิน ในวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ที่ ถนนคนเดินเขมราฐ อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ จ.อุบลราชธานี