svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"อธิบดีกรมโรงงาน" เปิดใจหลังยื่นหนังสือลาออก ปัดตอบโดนแรงกดดัน

02 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

มันคงถึงเวลาแล้ว "จุลพงษ์ ทวีศรี" อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดใจหลังยื่นหนังสือลาออก ไม่ขอตอบประเด็นโดนแรงกดดัน

\"อธิบดีกรมโรงงาน\" เปิดใจหลังยื่นหนังสือลาออก ปัดตอบโดนแรงกดดัน
2 พฤษภาคม 2567 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ขณะตอนลงพื้นที่ตรวจสอบเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีในพื้นที่ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีการยื่นหลังสือลาออกจากตำแหน่ง ว่า

ในระยะปีกว่าที่ผ่านมาตนตั้งใจทำงาน แต่การทำงานต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ผู้บริหารออกข่าว ว่าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดี เผื่อปัญหาตรงนี้จะดีขึ้น ตนก็โอเค ลาออกดีกว่า ท่านจะได้หาคนของท่านได้ง่ายๆ แต่วันนี้ยังมาทำงานอยู่

ผู้สื่อข่าวถามว่าสาเหตุการยื่นใบลาออกเกิดจากความน้อยใจหรือไม่ นายจุลพงษ์ ตอบว่าไม่ และคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้ว รวมทั้งไม่ขอตอบประเด็นเรื่องมีแรงกดดันหรือไม่มีแรงกดดัน อย่างไรก็ตามจะยังทำงานอย่างเต็มที่จนกว่าเขาจะอนุมัติให้ลาออก

ชมคลิป

เปิดประวัติ "จุลพงษ์ ทวีศรี" 
นายจุลพงษ์ ทวีศรี เดิมเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 67 เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 60 ปี 

การศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • ปริญญาโท M.Sc. in Environmental Sanitation, State University of Ghent 
  • ปริญญาเอก Ph.D. in Environmental Technology, University of Ghent

นายจุลพงษ์ เคยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี 2562 ผ่านการอบรมหลังสูตรต่างๆ มาแล้วมากมาย อาทิ 

  • การอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 2 
  • นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 79 
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 
  • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 11 

นายจุลพงษ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสะอาด สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน หัวหน้าส่วนกากอุตสาหกรรม ก่อนที่ต่อมาจะขยับมาเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำญี่ปุ่น จากนั้นเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

ในเวลาต่อมา ได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และขยับเป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นขยับเป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทั่งเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2565 คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ นายจุลพงษ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
\"อธิบดีกรมโรงงาน\" เปิดใจหลังยื่นหนังสือลาออก ปัดตอบโดนแรงกดดัน

logoline