ชาวไทยมุสลิมบ้านแหลมนก ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งประกอบอาชีพทำนาเกลือมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ และมีอยู่แห่งเดียวในภาคใต้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยพร่องน้ำทะเลมาจากอ่าวปัตตานี กักไว้ในพื้นที่ทำนาเกลือริมชายฝั่งที่มีสภาพเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำ ช่วงนี้ชาวนาเกลือกำลังเร่งเก็บเกลือมากองไว้รวมกัน บางคนเปลี่ยนวิธีมาโกยเกลือใส่รถเข็นแทนสาแหรกซึ่งเป็นเครื่องมือดั้งเดิม เพราะสามารถทำได้คนเดียว
สาเหตุหนึ่งมาจากชาวนาเกลือที่นี่ส่วนใหญ่จะเช่าที่ทำคนละ 2-3 ไร่ หากหุ้นทำกันหลายคนจะทำให้รายได้ลดลง เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานไม่นิยมทำนาเกลือเพราะเป็นงานที่หนักและต้องอยู่กลางแดดทั้งวัน จึงเหลือคนวัยกลางคนขึ้นไปที่ยังทำอยู่

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก


อนึ่ง เกลือปัตตานี เป็นเกลือที่มีคุณภาพดีแตกต่างจากที่อื่นเพราะผ่านการผสมกับน้ำกร่อยมาจากอ่าวปัตตานี ทำให้กลมกล่อมกว่า แม้จะมีรสเค็มเหมือนกัน ซึ่ง ชาวบ้านนิยมนำมาหมักปลาทำน้ำบูดู ทำปลาแห้ง ดองผัก ผลไม้ คุณสมบัติพิเศษคือจะไม่ออกรสขม หากทำสะตอดอง จะได้ความกรอบ มัน เนื้อไม่เละ
ในสมัยโบราณมีการเปรียบเปรยว่าที่นี่เป็นถิ่นเกลือหวาน ฆาแฆ ตานิง มานิส ปัจจุบันการทำนาเกลือของชาวปัตตานี ยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก

ถิ่นเกลือหวาน บ้านแหลมนก