อุดรธานี อปท. กรมศิลป์ ฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2557 ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO 7-9 ก.พ. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เนื่องจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงปรากฏหลักฐานของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยี ที่มีความต่อเนื่องยาวนาน กว่า 5,000 ปี  จังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จึงร่วมจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2557 ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2534  ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง และลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านเชียง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษชาวบ้านเชียง, การแสดง แสงสีเสียง, ชมขบวนแห่, ชมและซื้อสินค้าที่ระลึกประจำท้องถิ่น, ชิมอาหารพื้นถิ่นโบราณบ้านเชียง ณ ถนนคนเดิน, เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้าน การปั้นหม้อ เขียนสี ตีเหล็กโบราณบ้านเชียง และอื่นๆ อีกมากมาย นายเอนก กล่าวต่อว่า ในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ในฐานะหน่วยงานของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งโบราณคดี บ้านเชียง หรือแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประกอบด้วย 1. การประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรอยอดีตวิถีชีวิตไทพวนบ้านเชียง ชื่อเสียงมรดกโลก”  2. การอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสานำชมแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง 3. พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษ  ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  ณ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน และศาลปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  4. เปิดให้ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  ระหว่างวันที่ 7-9  ก.พ. เปิดอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “มรดกโลกในอาเซียน” และนิทรรศการพิเศษ “อารยธรรม 5,000 ปี โบราณคดีบ้านเชียง”  เปิดหลุมขุดค้นทางโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน  และเรือนไทพวนอนุสรณ์สถาน   นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมเขียนลายภาชนะดินเผาบ้านเชียง และเขียนไปรษณียบัตรที่ระลึก 6 แบบด้วย “กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ที่ช่วยกันดูแลแหล่งมรดกโลกบ้างเชียงมาโดยตลอด จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจ  เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง และบริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี”อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว