สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์คนงานรถไฟ เดินหน้าทวงคืนที่ดินการรถไฟเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ โดยอธิบดีกรมที่ดิน บอกว่าเพิกถอนสค.1 ไปแล้ว ส่วน นส.3 ที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ว่า ออกโดยมิชอบ

สืบสวนความจริง | มหากาพย์เขากระโดง ถอนหมุด สค.1-นส.3 ตามศาลสั่ง 14 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์  แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. และคณะ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายให้ นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นผู้แทนในการพูดคุยและยื่นหนังสือให้เร่งรัดดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สืบสวนความจริง | มหากาพย์เขากระโดง ถอนหมุด สค.1-นส.3 ตามศาลสั่ง นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงใน 4 ประเด็น 
1.พื้นที่เขากระโดง 5,083 ไร่ ให้การรถไฟชี้แนวเขต และให้ยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดิน
2.โฉนดที่ดิน 2 แปลง เลขที่ 3466 และ 8564 ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดออกโฉนดทับที่ดินของการรถไฟฯ เสนอให้การรถไฟดำเนินการฟ้องเพิกถอนตามคำแนะนำ อัยการสูงสุด
3.ที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 842-876/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 (สค.1) กรมที่ดิน เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไปเกือบทั้งหมดแล้ว ให้การรถไฟดำเนินการบังคับคดี ตามกฎหมาย 
4.ที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 8027/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (นส.3) ใช้เวลา 120 วันอยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอน

สืบสวนความจริง | มหากาพย์เขากระโดง ถอนหมุด สค.1-นส.3 ตามศาลสั่ง

สืบสวนความจริง | มหากาพย์เขากระโดง ถอนหมุด สค.1-นส.3 ตามศาลสั่ง วันเดียวกัน 14 กันยายน 2564 เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น โดย นายวีระ สมความคิด เลขาธิการ และสมาพันธ์คนงานรถไฟ นำโดยนายสุวิช ศุมานนนท์ ประธาน เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยื่นหนังสือสอบถามหัวหน้าสำนักงานที่ดิน

ถามความคืบหน้า การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินการรถไฟฯ บริเวณเขากระโดง ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่  5,083 ไร่ 80 ตารางวา

สืบสวนความจริง | มหากาพย์เขากระโดง ถอนหมุด สค.1-นส.3 ตามศาลสั่ง