หลายปีมาแล้วที่ชาวบ้านตำบลศิลาเพชร ตำบลยม ตำบลจอมพระ ตำบลป่าคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน นับ 10 หมู่บ้าน ต้องทนอยู่กับปัญหาลำน้ำย่าง ปนเปื้อนสารเคมี จากการทำไร่ข้าวโพดและใช้สารเคมี ของชาวบ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

หลายปีมาแล้วที่ชาวบ้านตำบลศิลาเพชร ตำบลยม ตำบลจอมพระ ตำบลป่าคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน นับ 10 หมู่บ้าน ต้องทนอยู่กับปัญหาลำน้ำย่าง ปนเปื้อนสารเคมี จากการทำไร่ข้าวโพดและใช้สารเคมี ของชาวบ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

สืบสวนความจริง | เวทีเสวนาปัญหาลุ่มน้ำย่าง วันนี้ ชาวบ้านได้ร่วมเวทีสะท้อนปัญหาป่าต้นน้ำ เปิดให้ชาวบ้าน ได้สะท้อนปัญหาที่ตัวเอง และครอบครัวได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีต้องห้าม 

สืบสวนความจริง | เวทีเสวนาปัญหาลุ่มน้ำย่าง อย่างเช่น สมชาย อุดเงิน พี่น้องเสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้ ทั้งที่ประวัติครอบครัว ไม่มีใครป่วยเป็นมะเร็งเลย

เรื่องน้ำปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ไม่ส่งผลกระทบเฉพาะชาวบ้าน แต่ส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรม ที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ อย่างเช่น สุเทพ นวลอ้าย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอปัว ปลูกผักอินทรีย์ แล้วเจอสารพิษ เพราะลำน้ำย่างไม่บริสุทธิ์อย่างที่เคยเป็นเหมือนในอดีต