รองประธานกรรมาธิการ ปปช.สภาผู้แทนราษฎร พร้อมป.ป.ท.ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง หลังชาวบ้านร้องเรียนกรณีทุจริตโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ งบประมาณ 30 ล้านบาท นำป้ายมาติดไว้แต่ไม่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 5 พันไร่

ป.ป.ท.ลงพื้นที่วังเหนือตรวจสอบโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2564 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานกรรมาธิการ ปปช.สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.ลงพื้นที่ ต.วังทอง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เพื่อตรวจสอบ กรณี ได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านสารภี บ้านเมืองตึง ตำบลวังทอง บ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มายังสำนักงาน ปปท. ให้ตรวจสอบ กรณีเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 (ลำปาง)ทุจริตโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 22 แปลง เนื้อที่ประมาณ 5 พันไร่ โดย นำป้ายโครงการมาติด แต่ไม่ได้ปลูกจริง งบประมาณ 30 ล้านบาท จนท. ป่าไม้ข่มขู่ชาวบ้านเพื่อจะเอาพื้นที่ป่าที่ชอำเาวบ้านทำมาหากินก่อนปี 2541 มาปลูกป่าทดแทนป่าที่ปลูกในปีงบประมาณ 2562 โดยใช้งบประมาณปี 2563

ป.ป.ท.ลงพื้นที่วังเหนือตรวจสอบโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
ทั้งนี้ กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. มีกำหนดการลงพื้นที่พบชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2564 และได้ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ นำชี้แปลงปลูกป่า หลังจากนั้นจะได้สอบสวนหาข้อมูลก่อนจะลงตรวจสอบพื้นที่จริง และให้เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ นำชี้แปลงปลูกป่าตามที่ชาวบ้านร้องเรียนต่อไป

ป.ป.ท.ลงพื้นที่วังเหนือตรวจสอบโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
ป.ป.ท.ลงพื้นที่วังเหนือตรวจสอบโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
ด้านนายธนวุฒิ สุขยิ่ง หรือ"เต่านินจา บรรณธิการ เจ้าของนสพ.สะกิดข่าว เปิดเผยว่า ตนในฐานะสื่อมวลชน ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านสารภี บ้านเมืองตึง ตำบลวังทอง บ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางที่ได้รับความเดืิอดร้อนจากรณีดังกล่าว จากนั้นได้ลงพื้นที่หาข้อมูลหลักฐานและสอบถามชาวบ้าน ก่อนจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งให้ทางนายสุทา ประทีป ณถลาง สส.ภูเก็ต เขต1 ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ ปปช.สภาผู้แทนราษฎรทราบเรื่อง และลงพื้นที่ตรวจ ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่อีกครั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.ลงพื้นที่ ต.วังทอง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เพื่อตรวจสอบพื้นที่จริงรวมถึงพบปะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบว่ามีการทุจริตจริงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ป.ป.ท.ลงพื้นที่วังเหนือตรวจสอบโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
ป.ป.ท.ลงพื้นที่วังเหนือตรวจสอบโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ