svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ฟินแลนด์รั้งอันดับ 1 มีความสุขที่สุดในโลก 6 ปีซ้อน

ฟินแลนด์ยังคงเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ขณะที่อัฟกานิสถาน และเลบานอนเป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุด

ฟินแลนด์รั้งอันดับ 1 มีความสุขที่สุดในโลก 6 ปีซ้อน รายงานความสุขโลกประจำปี 2566 ที่เผยแพร่ในวันความสุขสากล (20 มี.ค.) ระบุว่า ฟินแลนด์ยังคงอยู่ในอันดับ  1 ในรายชื่อของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก  ตามด้วย เดนมาร์ก, ไอซ์แลนด์, อิสราเอล, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก และนิวซีแลนด์

ฟินแลนด์ยังคงอันดับ 1 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ส่วนเดนมาร์กและไอซ์แลนด์อยู่ในอันดับเดียวกับปี 2565 และลิทัวเนียอยู่ในอันดับที่ 20 เป็นครั้งแรก พุ่งขึ้นกว่า 30 อันดับจากเมื่อปี 2560 และมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีอันดับลดลง เช่น ฝรั่งเศสหลุดจาก 20 อันดับแรกลงไปอยู่ที่อันดับ 21

ฟินแลนด์รั้งอันดับ 1 มีความสุขที่สุดในโลก 6 ปีซ้อน

รายงานความสุขโลกจัดทำโดย Sustainable Development Solutions Network  และเผยแพร่เป็นปีแรกในปี 2555 ซึ่งเป็นการจัดอันดับความสุขในกว่า 150 ประเทศ โดยอาศัยข้อมูลผลสำรวจของแกลลัป เวิลด์ โพลล์ โดยให้ประชนประเมินความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง และวัดด้วยปัจจัยสำคัญ 6 ข้อ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม, รายได้, สุขภาพ, เสรีภาพ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการปราศจากคอร์รัปชัน

ฟินแลนด์รั้งอันดับ 1 มีความสุขที่สุดในโลก 6 ปีซ้อน

ฟินแลนด์รั้งอันดับ 1 มีความสุขที่สุดในโลก 6 ปีซ้อน

ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก 10 อันดับแรก ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน ตามด้วยเลบานอน, เซียร์ราลีโอน, ซิมบับเว, คองโก, บอสตวานา, มาลาวี, โคโมโรส, แทนซาเนีย และแซมเบีย

อัฟกานิสถานและเลบานอน ซึ่งเป็นประเทศที่บอบช้ำจากสงครามกลางเมือง อยู่ในอันดับที่ 137  และ 136  รั้งท้ายสุดในอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

รายงานระบุว่า ประชากรส่วนมากที่สุดทั่วโลกสามารถปรับตัวได้อย่างดี แม้ต้องเผชิญวิกฤตรุมเร้า ทั้งการระบาดของโควิด-19, วิกฤตพลังงานทั่วโลก, อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูง และสงครามในยูเครน และพบว่า ประชาชนมีความสุขมากขึ้น อาศัยอยู่ในประเทศที่ช่องว่างความสุขลดน้อยลง