svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สรรพสามิตแนะเอกชนปรับตัวรับ 'ภาษีคาร์บอน'

31 มีนาคม 2566

สิ่งที่กังวล อยากให้ภาคธุรกิจทำความเข้าใจก่อนว่า ปัญหาของโลก ในปัจจุบันเกิดจากอะไร เกิดจากตัวเราไหม ให้รู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เราต้องตระหนักเรื่องคาร์บอน เมื่อรู้ปัญหาจะจัดการได้อย่างไร ถ้าจัดการได้ เรื่อง CBAM ไม่น่ามีปัญหา

ในงานเดียวกันนี้ ยังมีรองอธิบดีกรมสรรพสามิต เกรียงไกร พัฒนาภรณ์ กล่าวในหัวข้อ “ภาษีคาร์บอน ไทยจะเดินหน้าอย่างไร” โดยระบุว่า ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้รับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ซึ่งภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่ผลิตสินค้าเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต ได้มาหารือกับกรมฯถึงแนวทางการมีส่วนร่วมที่จะกำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่และพร้อมรับฟังทุกภาคส่วน

     

สิ่งที่กังวล อยากให้ภาคธุรกิจทำความเข้าใจก่อนว่า ปัญหาของโลก ในปัจจุบันเกิดจากอะไร เกิดจากตัวเราไหม ให้รู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เราต้องตระหนักเรื่องคาร์บอน เมื่อรู้ปัญหาจะจัดการได้อย่างไร ถ้าจัดการได้ เรื่อง CBAM ไม่น่ามีปัญหา

 

สำหรับมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่กรมฯกำลังดำเนินการ เช่น ภาษีรถยนต์ ซึ่งคำนวณตามการปล่อยคาร์บอน และกำลังศึกษาภาษีคาร์บอนที่เกี่ยวกับน้ำมัน ตัวไหนปล่อยมาก ก็อาจจะเก็บภาษีคาร์บอนมากขึ้น รวมทั้งศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่ โดยเฉพาะกรณีที่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี จะต้องบริหารจัดการไม่ให้เป็นขยะของประเทศ ส่วนสินค้าอื่นๆนั้น หากมีนโยบายเราก็ทำได้เลย โดยใช้หลักใครปล่อยคาร์บอนมากก็เก็บภาษีมาก

ด้านผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท. ธาริทธิ์  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  บอกว่า ขณะนี้โลกป่วย แต่ละประเทศป่วยมากน้อยไม่เท่ากัน กรณีของไทยนั้นป่วยมาก เราเป็นอันดับที่ 9 ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change

     

ในปัจจุบันพบว่า 30% ของอุตสาหกรรมของไทยเป็นอุตสาหกรรมเก่า รวมทั้งในจำนวนนี้จะมีสัดส่วน 13% ของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CBAM ธปท.ต้องเข้ามามีส่วนกำหนดกรอบการเงินให้ลูกหนี้ปรับตัวให้ได้ ซึ่งกรอบในการดูแลความยั่งยืนทางการเงินของ ธปท. โดยนำระบบการบริหาร ESG เข้าไปในกระบวนการทำงานทั้งหมด และอยากให้แบงก์มีส่วนร่วมสนับสนุนลูกหนี้ให้ปรับตัวให้ได้ด้วย ซึ่งจะวางมาตรฐานการทำงานให้กับสถาบันการเงิน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอน การสร้างแรงจูงใจ