หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ แต่ยังต้องมีการฉีดโฟมป้องกันการประทุของแท้งค์น้ำมัน ตลอดการปฏิบัติงาน ที่ โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

บรรยากาศในช่วงสายของการควบคุมเพลิง "โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล"

ภาพ : วราพงศ์ น้อยทับทิม / Nation Online