คสช.ออกประกาศให้โครงการที่มีวงเงินเกินร้อยล้านบาท ต้องผ่าน คสช.

คสช.ออกประกาศให้โครงการที่มีวงเงินเกินร้อยล้านบาท ต้องผ่าน คสช.#NationTV #รัฐประหาร