ปรับขนาดตัวอักษร

อ่านประกาศแบงก์ชาติ 8 หน้า "อนันต์" รอดยาก!

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV

-

แหล่งข่าวนักกฎหมายการเงิน กล่าวว่า กรณีของ นายอนันต์ ค่อนส่อไปในทางที่จะขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงิน โดยแม้ว่าพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 24 จะระบุว่า คุณสมบัติดังกล่าวจะหมดลงต่อเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดย ทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม

อ่านประกาศแบงก์ชาติ 8 หน้า อนันต์ รอดยาก!


แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าดูในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่ สนส. 13/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน กำหนดให้ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ต้องมีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 พ.ร.บ.สถาบันการเงิน และลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติม เช่น ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง


สำหรับด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียงนี้ กำหนดว่า ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน เว้นแต่ปรากฎว่า คดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด


แหล่งข่าวกล่าวว่า ถ้าตีความจากประกาศนี้ ถือได้ว่า นายอนันต์ อาจเข้าข่ายว่าจะขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอทาง ธปท. ตีความในเรื่องนี้ เว้นแต่ว่า นายอนันต์ จะขอลาออกจากการเป็นกรรมการในสถาบันการเงินดังกล่าวไปก่อนTag : #อนันต์ #บอร์ดแบงก์หลัง #กล่าวโทษ

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสมอย่างวิญญูชนพึงกระทำพร้อมลงนาม
  2. ทีม www.nationtv.tv ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย
  3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่หยาบคายดูหมิ่นส่อเสียดกล่าวหา ให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
  4. ทุกความคิดเห็นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการ จัดทำเว็บไซต์และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย ได้ทุกกรณีประกอบกับทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น

แสดงความคิดเห็น

192.168.52.215