background-defaultbackground-default
สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี คุณกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมกับคุณจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์ คณะครู และเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสวนนงนุชพัทยาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องใหม่ล่าสุดของสวนนงนุชพัทยาในด้านดาราศาสตร์และยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

     ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการดูดาวจำนวน 5 ชุดมาติดตั้งเพื่อให้เยาวชนให้ทดลองในการส่องดูกลุ่มดาวในลักษณะต่างๆบนท้องฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดูแผนที่ลักษณะของหมู่ดาว การบรรยายเรื่องของท้องฟ้า สอนการใช้แผนที่ดาว การเล่านิทานดาว และการเล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสนุกสนานและสีสันในการศึกษางานด้านดาราศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน และจำมีการดำเนินการต่อไปเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจหันมาเรียนรู้งานด้านดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด