กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยไทยทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ภายใต้ชื่อโครงการ “กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดต้นทุนสินค้าแก่ร้านค้าโชวห่วย ผ่านเครือข่ายพันธมิตรและเทคโนโลยี”

โดยได้ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” สนับสนุนชุดสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้ร้านค้าโชวห่วยที่อยู่ในเครือข่ายของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวม 3,500 ร้านค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ สร้างโอกาสให้ผู้บริโภคในชุมชนได้เข้าถึงสินค้าในราคาประหยัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยไทยทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า โดยจัดผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำแนะนำการใช้งานระบบขายหน้าร้าน หรือ POS แก่ร้านค้าโชวห่วยที่มีศักยภาพ รวม 500 ร้านค้า เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว คิดเงินค่าสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ บริหารจัดการสต๊อกได้ดี รวมถึงใช้ประโยชน์จากรายงานการขาย อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยไทยทั่วประเทศ

สิ่งเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และทำให้ธุรกิจโชวห่วยของไทย เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง