svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

3 กระทรวง เห็นชอบมาตรการแก้ราคาปาล์มตกต่ำ ขอผู้ค้าน้ำมันซื้อ B100 ราคา สนพ.

“เกษตรฯ - พาณิชย์ - พลังงาน” เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ ย้ำตลาดไบโอดีเซล มีความสำคัญต่อเกษตรกร ยึดราคาซื้อขายไบโอดีเซล ตามประกาศ สนพ. ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 35.54 บาท/ ลิตร

12 มิถุนายน 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ก่อนการประชุม ครม. วานนี้ (11 มิ.ย.) นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 3 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ได้หารือร่วมกัน เพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปาล์ม จากปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ 

โดยในระยะสั้น กระทรวงพลังงานจะขอความร่วมมือ ให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรการ 7 แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ได้แก่ บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (บี100) โดยยึดตามราคาประกาศตามโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ตามเว็บไซต์ https://www.eppo.go.th/index.php/th/petroleum/price/structure-oil-price โดย ณ วันที่ 12 มิ.ย. 67 ราคาประกาศอยู่ที่ 35.54 บาทต่อลิตร 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ทั้งนี้ปัจจุบันน้ำมันปาล์ม ถูกใช้ในการผลิตไบโอดีเซลประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณน้ำมันปาล์ม ที่ประเทศผลิตได้ทั้งหมด และจะต้องมีกลไกส่งผ่านราคาไบโอดีเซล ราคาน้ำมันปาล์ม ไปสู่ราคาผลปาล์มให้กับชาวสวนปาล์ม ตามโครงสร้างราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลในเรื่องการวางแผนการปลูกปาล์ม เพื่อป้องกันปาล์มล้นตลาด นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) ได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มชุดใหม่

ซึ่งขณะนี้เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดขึ้นใน 7 จังหวัดภาคใต้ และดำเนินการขึ้นทะเบียนลานเท และลานรับซื้อผลปาล์ม ของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด เพื่อกำกับดูแลพ่อค้าคนกลาง ควบคุมราคารับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร ให้เกิดความเป็นธรรม นอกจากการนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลแล้ว การเพิ่มการส่งออกน้ำมันปาล์ม รวมถึงการส่งออกไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ก็เป็นแนวทางที่ต้องผลักดันต่อไป

สำหรับปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้ยังไม่เกินระดับสต็อกปกติที่ 250,000 ตัน แต่สถานการณ์ราคาผลปาล์มกลับตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จึงต้องหาข้อเท็จจริงว่า ที่แท้นั้นเกิดมาจากสาเหตุใด และร่วมกันหามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์ม ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำกันอีกทุกปี

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะยกระดับการป้องกัน การลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายห้ามนำเข้าอยู่แล้ว โดยมีหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงลงพื้นตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์