svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม. ไฟเขียว 3 มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน ตรึงราคาดีเซล-ก๊าซLPG-ช่วยค่าไฟ

ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้านพลังงาน ตรึงราคาดีเซล-ก๊าซLPG และช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กลุ่มไหนได้บ้างเช็กเลย

7 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ล่าสุดวันนี้ (7 พ.ค.67) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน 3 มาตราการ ดังนี้ 

  1. ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร
  2. ตรึงราคาก๊าซ LPG ไว้ 423 บาท/ ถังขนาด 15 กิโลกรัม
  3. ค่าไฟฟ้าช่วยประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 บาท

 

ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ เป็นงบฯกลางจำนวน 1,800 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือการช่วยค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน 300 บาท  ส่วนการตรึงราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซแอลพีจีใช้กลไกของกองทุนน้ำมัน