svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"มาดามเดียร์" ฉายภาพการเมืองในฝัน อยากเห็นพื้นที่ให้ประชาชนแสดงเสรีภาพ

"มาดามเดียร์" ฉายภาพการเมืองในฝัน อยากเห็นพื้นที่ให้ประชาชนแสดงเสรีภาพ ขจัดระบบอุปถัมภ์บ้านใหญ่ เปิดโอกาสคนมีความรู้ความสามารถเข้าสู่การเมือง

17 กุมภาพันธ์ 2567  น.ส.วทันยา บุนนาค อดีต สส.บัญชีรายชื่อ ร่วมสัมมนาวิชาการด้านการเมือง การบริหารและกฎหมาย "The JOURNEY OF DEMOCRACY-การเดินทางของประชาธิปไตยไทย " จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา 

โดนช่วงหนึ่ง น.ส.วทันยา ได้ชวนตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองที่อยากเห็นอย่างไรต่อไป ว่า แท้จริงแล้วการเมืองหมายความว่าอะไร ซึ่งก็มีนักปรัชญาพยายามนิยามคำว่าการเมืองไว้มากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อศึกษาพบว่า นิยามหนึ่งของการเมือง คือ จะพูดถึงเรื่องของอำนาจ แล้วนำอำนาจไปใช้ในการไปจัดสรรประโยชน์เพื่อประชาชน หรือความเป็นจริงก็มีนักการเมืองบางคนที่ใช้อำนาจนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง นี่จึงเป็นที่มาของระบอบประชาธิปไตย

\"มาดามเดียร์\" ฉายภาพการเมืองในฝัน อยากเห็นพื้นที่ให้ประชาชนแสดงเสรีภาพ

กติการะบอบประชาธิปไตยเป็นกติกาที่ทำให้คนที่มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันในสังคม แต่เป็นกติกาที่จะมากำหนดร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและเป็นที่ยอมรับของสังคม แล้วเราช่วยกันจะพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประชาธิปไตยของเราจะพัฒนาเข้มแข็งได้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งคือบทบาทในการสร้างบรรยากาศเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อทำให้การเมือง ตั้งแต่การกำหนดเจตนารมณ์การเมืองร่วมกันไปในอนาคต หรือบทบาทประชาชนที่จะเข้ามาเป็นคนตรวจสอบถ่วงดุลคนที่ใช้อำนาจต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรัดกุม ถูกต้อง และตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนมากที่สุด 

\"มาดามเดียร์\" ฉายภาพการเมืองในฝัน อยากเห็นพื้นที่ให้ประชาชนแสดงเสรีภาพ

"สิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเราอยากจะเห็นการเมืองไทย และระบอบประชาธิปไตยของประเทศเราพัฒนาเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างพื้นที่ให้กับประชาชนที่เขาจะมีเสรีภาพและเข้ามามีส่วนร่วมกับการเมืองให้ได้มากที่สุด" น.ส.วทันยา กล่าว 

ขจัดระบบอุปถัมภ์บ้านใหญ่

น.ส.วทันยา ยังกล่าวต่อถึง ระบบอุปถัมภ์ของไทย ว่า จากผลการเลือกตั้งปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่าระบบอุปถัมภ์ หรือบ้านใหญ่การเมืองท้องถิ่นได้เสื่อมสลายอำนาจไปในหลายจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับประเทศไทยที่จะพัฒนาการเมืองไปในอนาคต แต่สิ่งที่อยากจะเชิญชวนแล้วเราจะช่วยทำให้การเมืองไทยทั้งระบบสามารถก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์ได้อย่างไร เพราะการที่เรายังมีระบบอุปถัมภ์ ระบบบ้านใหญ่อยู่ มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในประเทศไทย และเมื่อการเมืองเริ่มต้นเข้าด้วยระบบอุปถัมภ์ก็อาจจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย การทุจริตคอรัปชั่น และอาจจะนำไปสู่เงื่อนไขการรัฐประหารภาพที่เราไม่อยากเห็น

ดังนั้นสิ่งที่ตนอยากเห็นการเมืองที่ก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์และเป็นพื้นที่กว้างเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีความสนใจการเมือง มีความรู้ ความสามารถ เข้ามานำเสนอตัวเองให้ประชาชนได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

\"มาดามเดียร์\" ฉายภาพการเมืองในฝัน อยากเห็นพื้นที่ให้ประชาชนแสดงเสรีภาพ