svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เปิดหนังสือ “ภูมิธรรม” โชว์ผลงานเจรจาขายข้าวหอมมะลิไทยไปไกลถึงสหรัฐฯ

16 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ภูมิธรรม" ร่อนหนังสือถึงเลขาธิการครม.โชว์ผลงานเจรจาส่งออกข้าวหอมมะลิไทย หลังเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ  คาดมียอดขาย ทั้งปี 2,160 ล้านบาท

 รายงานจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2567  นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์  ได้ทำหนังสือถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รายงานผลการเตินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผลงานการเจรจาการค้าที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะการขยายการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังสหรัฐ  


ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายภูมิธรรม  ได้เดินทาง เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17- 22 มกราคม 2567  กระทรวงพาณิชย์  จึงขอรายงานผลการ เดินทางเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบดังนี้


ภารกิจหลักในการเดินทางครั้งนี้ รวม 3  ภารกิจ ได้แก่  1.การสร้างเครื่อข่ายพันธมิตรการค้าและการลงทุน  2.การส่งเสริมภาพลักษณ์ซอฟท์พาวเวอร์   3. การผลักดันและส่งเสริมการขายสินค้าไทย

 
นายภูมิธรรม ยังได้พบหารือผู้นำเข้ารายสำคัญและเยี่ยมขมบริษัท  1. บริษัท แล็ค ซี จำกัด (LAXC Inc.) ธุรกิจนำเข้า กระจายสินค้า ค้าส่งและค้าปลีกสินค้าไทยรายใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยประเต็นหารือสำคัญคือ การเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น โตยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย  (SMES)


2. บริษัท ซัน สี จำกัด (Sun Lee, Inc.) ธุรกิจนำเข้า กระจายสินค้าค้าส่งสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารไทยรายใหญ่ในสหรัฐฯ โดยประเต็นหารือสำคัญคือ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้ากษตรและการกระจายสินค้า เพื่อนำไปปรับใช้กับสินค้าเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรส่วงหน้าตามนโยบายของรัฐบาล 

โชว์ผลงานเจรจาส่งออกข้าวหอมมะลิไทย


นอกจากนี้   ยังมีประเด็นผลงานสำคัญ   โดยระบุ ถึงการผลักดันและส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับห้าง ราฟส์ เฟรช แฟร์ (Ralphs Fresh Fare) ซึ่งเป็นห้างค้าปลึกกระแสหลัก (Mainstream) และผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญ บริษัทโกลเต้น สตาร์ เทรดติ้ง (Golden Star Trading)

ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวหอมมะสิไทย (In-store Promotion) เพื่อเพิ่มและขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าข้าวไทย ในช่วงการจัดกิจกรรม ตลอด สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2567 ) ทั้งหมด 182 สาขา มูลค่าการ ขายเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ 20%  ทั้งนี้ คาดการณ์มูลค่าการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยทั้งปีประมาณ  60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,160 ล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 36 บาทต่อดอลลาร์) 

สำหรับหนังสือ ยังบันทึกตอนท้ายว่า   ผลจากการเดินทางเยือนในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าสหรัฐฯ ว่าไทยได้ให้ความสำคัญกับตลาดสหรัฐ ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงภาพสักษณ์ สินค้าข้าวไทย และอาหารไทย คาตว่าจะผลักตันและส่งสริม การส่งออกสินค้าข้าวและอาหารไทย เข้าตลาดสหรัฐฯ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,750  ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งขยายการค้าและการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เปิดหนังสือ “ภูมิธรรม” โชว์ผลงานเจรจาขายข้าวหอมมะลิไทยไปไกลถึงสหรัฐฯ

เปิดหนังสือ “ภูมิธรรม” โชว์ผลงานเจรจาขายข้าวหอมมะลิไทยไปไกลถึงสหรัฐฯ เปิดหนังสือ “ภูมิธรรม” โชว์ผลงานเจรจาขายข้าวหอมมะลิไทยไปไกลถึงสหรัฐฯ

logoline