svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกสมาคมทนายความฯ ยก รธน.ฟันธง คดีหุ้นสื่อ "พิธา" มีผลเฉพาะตัว

02 มิถุนายน 2566
3.6 k

นายกสมาคมทนายความฯ ยก รธน.ฟันธง คดีหุ้นสื่อ "พิธา" มีผลเฉพาะตัว หากวินิจฉัยเป็นลบไม่กระทบต้องเลือกตั้งใหม่

2 มิถุนายน 2566 นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่ได้เกิดประเด็นถกเถียงกรณี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถูกยื่นคำร้องกล่าวหาว่า เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) เพราะถือหุ้นของ ITV ซึ่งประกอบกิจการสื่อ อันอาจนำไปสู่การถอดถอนและมีผลกระทบทางกฎหมายหลายประเด็นนั้น สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยมีความเห็น ดังนี้

นายกสมาคมทนายความฯ ยก รธน.ฟันธง คดีหุ้นสื่อ "พิธา" มีผลเฉพาะตัว

     (1) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า การถือหุ้นไอทีวีเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (3) จะมีผลทางกฎหมายต่อการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้น ได้แก่ ถูกถอดถอนจากการเป็น ส.ส. ของการเลือกตั้งในปี 2562 ซึ่งจะต้องถูกเรียกเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ที่ได้ไปจากการดำรงตำแหน่งคืน แต่จะไม่กระทบต่อกิจการที่ได้กระทำไปก่อนพ้นตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง

     (2) นอกจากนี้ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จะทำให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้าม มิให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น ส.ส. ของปี 2566 และขาดคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (6) อันจะทำให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่สามารถดำรงตำแหน่ง ส.ส. และ นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้

     (3) ส่วนการมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวที่อาจมีผลต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้น เห็นว่าการที่บุคคลใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่ง จะไม่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกและกิจการที่บุคคลนั้นได้กระทำไปโดยสุจริตในขณะดำรงตำแหน่ง เช่น กรณี ส.ส. หรือรัฐมนตรี เป็นต้น ตามนัยของรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

ดังนั้น กิจการที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้กระทำไปในฐานะเป็นหัวหน้าพรรค เช่น การลงชื่อส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคก้าวไกล จึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ไม่ถูกกระทบเพราะการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามของหัวหน้าพรรคแต่อย่างใด

"จึงไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งใหม่ ตามที่หลายฝ่ายมีความวิตก จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว" นายกสมาคมทนายความ กล่าวในที่สุด