svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กเลย 10 จังหวัดสุดฮอต"กกต."เปิด สถิติคนแห่ใช้สิทธิ"เลือกตั้ง"สูงที่สุด

30 พฤษภาคม 2566
422

"กกต." เผยแพร่ สถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี66 พบ 10 จังหวัดสุดฮอต "ลำพูน" มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น "เพชรบุรี" ขณะที่ "กทม."ไม่ติด 1 ใน 10 

30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เผยแพร่สถิติข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 

10 อันดับแรก ประกอบด้วย

อันดับ 1 จ.ลำพูน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 333,392 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 287,556 คนร้อยละ 86.25

อันดับ 2 จ.เพชรบุรี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 388,760 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 328,578 คน ร้อยละ 84.52

อันดับ 3 จ.พัทลุง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 417,460 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 352,577 คน ร้อยละ84.46

อันดับ 4 จ.นครปฐม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 739,715 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 617,270 คน ร้อยละ  83.52

อันดับ 5 จ.ฉะเชิงเทราผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 575,796 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 477,004 คน ร้อยละ 82.84 และ จ.ราชบุรี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 682,471 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 565,364 คน ร้อยละ 82.84

เช็กเลย 10 จังหวัดสุดฮอต"กกต."เปิด สถิติคนแห่ใช้สิทธิ"เลือกตั้ง"สูงที่สุด

อันดับ 6 จ.นครนายกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 209,959 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 173,608 คน ร้อยละ 82.69

อันดับ 7 จ.สระบุรี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 509,408 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 420,663 คน ร้อยละ82.58

อันดับ 8 จ.กระบี่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 357,264 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 294,837 คน ร้อยละ 82.53

อันดับ 9 จ.อยุธยา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 663,820 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 546,348 คน ร้อยละ82.30

อันดับ 10 จ.สงขลา ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,096,442 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 899,221 คน ร้อยละ 82.01 

เช็กเลย 10 จังหวัดสุดฮอต"กกต."เปิด สถิติคนแห่ใช้สิทธิ"เลือกตั้ง"สูงที่สุด

นอกจากนี้ ยังระบุ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เช่น"กรุงเทพมหานคร" ร้อยละ 74.26 , "เชียงใหม่" ร้อยละ 81.98 , "นครราชสีมา" ร้อยละ 76.29 , "ภูเก็ต" ร้อยละ 75.05

เช็กเลย 10 จังหวัดสุดฮอต"กกต."เปิด สถิติคนแห่ใช้สิทธิ"เลือกตั้ง"สูงที่สุด

สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตฯ 39,514,973 คน
ร้อยละ 75.71 บัตรดี แบบแบ่งเขตฯ 37,190,071 ใบ ร้อยละ 94.12
บัตรเสีย แบบแบ่งเขตฯ 1,457,899 ใบ ร้อยละ 3.69 และบัตรไม่เลือกผู้ใด แบบแบ่งเขตฯ 866.885 ใบ ร้อยละ 2.19