svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดเอกสาร"เรืองไกร"ยื่นกกต.พรุ่งนี้สอย"พิธา"ถือหุ้นไอทีวี

เปิดรายละเอียดเอกสาร "เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ" เตรียมยื่นข้อมูลต่อ กกต. เพิ่มพรุ่งนี้ สอย "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" กรณีถือครองหุ้นไอทีวี

23 พฤษภาคม 2566 จากกรณีที่ "นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ" สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เตรียมเข้ายื่นข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ในวันที่ 24 พ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นไอทีวีของ "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี  

โดยเนื้อหาเอกสารที่นายเรืองไกร เตรียมยื่นต่อ กกต. นั้น มีทั้งจำนวนสิ้น 28 หน้า อาทิ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ไอทีวี ปี 2549-2566 / สำเนาวัตถุประสงค์ของ บมจ.ไอทีวี / ตารางรายได้รวมของ บมจ.ไอทีวี ปี 2564-2565 ขาดปี 2555 และสำเนา พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

เปิดเอกสาร"เรืองไกร"ยื่นกกต.พรุ่งนี้สอย"พิธา"ถือหุ้นไอทีวี

ทั้งนี้ สรุปเนื้อหาในเอกสารที่นายเรืองไกร ได้ย้ำถึงการถือครองหุ้นสื่อของนายพิธา จำนวน 42,000 หุ้น ในขณะรับสมัครส.ส. และยินยอมให้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 98 (3) ของรัฐธรรมนูญ

พร้อมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการแจ้งที่อยู่ ซึ่งต่างกัน 3 ครั้ง คือ ในปี 2551 / 2552 และ 2559 จึงทำให้เชื่อว่า นายพิธา รู้ถึงการถือหุ้นจำนวนดังกล่าวมาตลอด แต่ไม่เคยมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการกองมรดก

เปิดเอกสาร"เรืองไกร"ยื่นกกต.พรุ่งนี้สอย"พิธา"ถือหุ้นไอทีวี

นอกจากนี้ หนังสือรับรองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2556 พบว่า บริษัท ไอทีวีฯ มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ

ข้อ 18 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนักสือพิมพ์

ข้อ 40 ประกอบกิจการ รับบริหารงาน และดำเนินกิจการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกและโทรภาพทางสาย (เคเบิลทีวี) รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ บริการประชาสัมพันธ์และจัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก เคเบิลทีวี ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการควบคุมการกระจายเสียงของรัฐ หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจใดๆ ในกิจการวิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวี

ข้อ 41 ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาทางโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อใดๆ รับบริหารถ่ายภาพเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาทุกชนิด ทุกประเภท บริการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เปิดเอกสาร"เรืองไกร"ยื่นกกต.พรุ่งนี้สอย"พิธา"ถือหุ้นไอทีวี

ข้อ 43 ประกอบกิจการ ผลิต จัดสร้าง จัดทำ จัดจำหน่าย และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งรายการที่เกี่ยวกับข่าว สารคดี ละคร การแสดงและรายการบันเทิงทุกชนิด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ หรือสถาบันเทิงใดๆ

ขณะเดียวกัน ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

มาตรา 62 วรรคสาม "ทะเบียนผู้ถือหุ้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง"

มาตรา 59 ได้บัญญัติว่า "กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่นัแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น"

ดังนั้น การที่นายพิธา ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ขณะสมัคร ส.ส. และยินยอมให้เสนอชื่อเป็นนายกฯ จึงอาจเข้าข่ายต้องส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยนายพิธา มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ประกอบมาตรา 160 หรือไม่