svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"มนัญญา" เผย "ศักดิ์สยาม" สบายดี เชื่อไม่กระทบในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

"มนัญญา" เผย "ศักดิ์สยาม" สบายดี แจงท่านเลขาฯเป็นคนเข้มแข็ง ระบุยังไม่ได้คุย เชื่อไม่กระทบในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

7 มีนาคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ว่า ท่านสบายดี ไม่มีปัญหาอะไร เลขาธิการพรรคเป็นคนเข้มแข็ง  

\"มนัญญา\" เผย \"ศักดิ์สยาม\" สบายดี เชื่อไม่กระทบในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า จะลงพื้นที่ช่วยพรรคภูมิใจไทยหาเสียงต่อไปหรือไม่ นางสาวมนัญญา บอกว่า ยังไม่ได้พูดคุย แต่เชื่อว่าไม่กระทบกับการหาเสียงของพรรคในช่วงใกล้เลือกตั้ง

\"มนัญญา\" เผย \"ศักดิ์สยาม\" สบายดี เชื่อไม่กระทบในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง