svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ก้าวไกล" หวั่น การนับรวมต่างด้าว เป็นเหตุเลือกตั้งโมฆะ ซ้ำรอยปี 49

"ก้าวไกล" ห่วง ความไม่ชัดเจนการแบ่งเขตเลือกตั้ง จากการนับรวมต่างด้าว หวั่นเลือกตั้งโมฆะ ซ้ำรอยปี 49 หากผลออกมาไม่ถูกใจผู้มีอำนาจ!

8 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงความไม่ชัดเจนของการแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) อ้างว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ “จำนวนราษฎรตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย” ที่รวมทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่า ควรนับเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เป็นความไม่ชัดเจนของการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ อาจเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การเลือกตั้งโมฆะ แบบที่เคยเกิดเมื่อปี 2549 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ อ้างเหตุผลเรื่องการจัดคูหาเลือกตั้ง ล้มผลการเลือกตั้ง เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาไม่ถูกใจผู้มีอำนาจ

พรรคก้าวไกล จึงมีความกังวลว่า การยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องนี้ อาจจะทำให้การจัดการเลือกตั้งยืดเยื้อออกไปจากที่กำหนด ดังนั้น ทางออกที่ง่ายกว่าคือ ก.ก.ต. ควรออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา ก.ก.ต. ใช้วิธีการแบ่งเขตคำนวณแบบนี้หรือไม่ เพราะอะไร ถ้าที่ผ่านมาทำแบบนี้ ก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ถ้าที่ผ่านมา ก.ก.ต. ไม่ได้แบ่งเขตแบบนี้ ในครั้งนี้ก็ไม่ควรทำ

“ถ้า ก.ก.ต. ฝืนทำแล้วทำให้มีคนยื่นร้องว่า การเลือกตั้งเป็นโมฆะ คนที่ต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียว คือ ก.ก.ต. ไม่ใช่ไปล้มผลการเลือกตั้ง เพราะไม่ใช่ความผิดของประชาชน และคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง” นายชัยธวัช กล่าวทิ้งท้าย